Hoe maken onze kwetsbare jongeren deze voor hen erg moeilijke periode door? In een tijd van globale isolatie, zijn zij des te meer de onzichtbare schakel die dreigt te breken. Welke persoonlijke crisissen vallen in deze tijden van extreme Corona-focus door de mazen van het geestelijke gezondheidsnet, en dreigen drama's te worden? Wie vangt dit op? Wat is de impact op langere termijn? En wat kunnen we nú doen om de schade te beperken?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/21/opinie-kwetsbare-jongeren/